Privacy Policy XXS to Be - Kleinschalige kinderopvang XXS in Cuijk en Uden
2107
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-2107,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,translatepress-nl_NL_formal,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,columns-4,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Privacy policy

 

Download hier de Privacy Policy (PDF)

 

Dit is de Privacy Statement van XXS TO BE, Volkelseweg 30a, 5405 NA in Uden.

Via de website www.xxskinderopvang.nl, onderdeel van XXS To BE worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. XXS TO BE acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 1. duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring en onze cookieverklaring;
 2. onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 3. jou eerst vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 4. passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 5. jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op je aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Onze cookieverklaring maakt onlosmakelijk deel uit van deze privacyverklaring. Wij raden je aan deze verklaringen zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website en bij het aanschaffen van producten, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen. Bij het bestellen van artikelen zullen wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden. Daarnaast kun je een account aanmaken op onze website, om inzicht in jouw bestellingen te verkrijgen. Met een account heb je de mogelijkheid aanvullende gegevens toe te voegen.
Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van je verzamelen middels prijsvragen, nieuwsbrief aanmelding, workshops en andere acties/activiteiten waar je aan hebt deelgenomen en jouw gegevens hebt achtergelaten.
Wij verwerken de volgende gegevens van jou (gegevens die zijn verzameld via bovengenoemde wijze, mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld deelname aan prijsvragen, het aanmaken van een account en het invullen van een contactformulier):

Voor- en achternaam
Geslacht
E-mailadres
Adresgegevens
Telefoonnummers
IP-adres
Betaalgegevens
Aankoopgeschiedenis
Online klikgedrag

 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. het aanschaffen van artikelen via de website en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 2. het afhandelen van je bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
 3. het na je toestemming aanbieden van gepersonaliseerd productaanbod en content op de website onder andere op basis van jouw interesses en je aankoopgeschiedenis (zowel online als offline). In de paragraaf ‘profilering’ vertellen wij hier meer over;
 4. het na je toestemming verzenden van gepersonaliseerde berichten op basis van onder andere jouw interesses en je aankoopgeschiedenis (zowel online als offline). In de paragraaf ‘profilering’ vertellen wij hier meer over;
 5. het verwerken van mogelijke deelname aan prijsvragen, workshops, acties en andere aangelegenheden;
 6. het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
 7. het verbeteren van onze dienstverlening, zowel online als offline.

 

Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan je te leveren, bijvoorbeeld zo lang je jouw account niet hebt verwijderd. Heb je iets gekocht zonder online account dan bedraagt de maximale bewaartermijn, om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, drie jaar na de laatste aankoop. Dit is afhankelijk van het product dat je hebt gekocht en de daarbij horende garantietermijn. Soms zal deze maximale bewaartermijn overschreden worden, maar alleen als wij daar op grond van de wet toe verplicht worden.

 

E-mail
Wij kunnen je, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, e-mails toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

 

Verstrekking aan derden
De door jou verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door jou opgevraagde diensten/producten. Zo worden je adresgegevens doorgegeven aan de pakketdiensten die je bestelling afleveren of technische partners die diensten leveren om jouw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden. Indien deze derden zich buiten de Europese Unie bevinden zorgen wij dat zij jouw gegevens volgens onze regels behandelen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

 

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. In onze cookieverklaring kun je meer lezen over wat cookies zijn en welke cookies er worden plaatst.

 

Profilering
Wij kunnen jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar combineren voor profilering. Dit doen wij door je persoonlijke (offline) gegevens te koppelen aan jouw andere gegevens, zoals online bestellingen, aankoopgeschiedenis en klikgedrag. Daarnaast kunnen wij deze gegevens combineren met data die wij van externe partijen hebben verkregen, indien je hier toestemming voor hebt gegeven bij deze partij of bij ons. Op basis hiervan kunnen wij ons productaanbod personaliseren, zodat dit aansluit bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis of kunnen wij een kredietcheck uitvoeren in de gevallen waarin wij dit nodig achten. Op deze wijze kunnen wij beter en gerichter met je communiceren en kunnen wij diverse analyses uitvoeren. Uiteraard zullen wij jouw privacy te allen tijde blijven waarborgen en heb je het recht om aan te geven niet onderworpen te willen worden aan onze profilering door jouw eerder gegeven toestemming in te trekken.

 

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met versleuteling.

 

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en onze cookieverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je indienen via onze contactpagina of via onderstaande contactgegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacy- en cookieverklaring dan kun je contact met ons opnemen via:

Telefoonnummer 06 20753138
E-mail: tobe@xxskinderopvang.nl
Via ons contactformulier

Onze kinderopvang in cijfers

Wij geven graag wat leuke getallen over onze kleinschalige opvang

38
Werknemers

Iedere dag staan ze weer klaar voor de kinderen

180
Luiers

Onze allerkleinsten verbruiken nogal wat luiers 😉

175
Fruit

Geschilde stukken fruit op een dag

155
Boterhammen

Aantal boterhammen per dag gesmeerd.

Kleine impressie