BLOXXS - Kleinschalige kinderopvang XXS in Cuijk en Uden
1562
post-template-default,single,single-post,postid-1562,single-format-standard,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,translatepress-nl_NL_formal,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,columns-4,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

BLOXXS

BLOXXS

Team spirit

Wanneer is een kinderopvang goed? Is het de visie die ze uitstralen, het beleid wat is beschreven, de locatie en materialen die aanwezig zijn?

Regelmatig ga ik op huisbezoeken bij ouders van kinderen die gebruik maken van XXS kinderopvang. In de gesprekken die ik dan voer komen veel verschillende zaken aan bod. Een van de dingen die besproken worden is of ouders tevreden zijn over de opvang.

Er spelen altijd meerdere dingen mee. Toch komt er eigenlijk een heel unaniem beeld naar voren. Het zijn de pedagogisch medewerkers op de groep die maken of ouders wel of niet tevreden zijn. Woorden die vaak worden genoemd zijn betrokkenheid, vriendelijk, behulpzaam, maar ook teamgevoel.

De kwaliteiten van iedere pedagogische medewerker op zichzelf zijn uiteraard erg belangrijk. Daarnaast wordt het van belang gevonden dat er goed samengewerkt wordt en er echt een team staat. Een goed team draagt bij aan goede communicatie, een fijne sfeer en persoonlijke groei.

Als pedagogisch coach ben ik dan ook veel bezig met de groepsdynamica. Op kindniveau, maar zeker ook op het niveau van de pedagogisch medewerkers. Maar wat maakt nu dat mensen tevreden zijn over hun werk en collega’s. Dat ze goed kunnen samenwerken en mede daardoor een goed team gaan vormen.

De sociale uitwisselingstheorie stelt dat mensen bij het aangaan van relaties een afweging maken tussen positieve en negatieve zaken. Simpelweg kijken mensen naar wat het aan inspanning  kost en wat het vervolgens oplevert. Dan wordt er nog gekeken of er wel of geen andere opties zijn. Wat betekent deze theorie in de praktijk?

Voor een organisatie betekent het dat een medewerker wil merken dat zijn werkzaamheden beloond worden. Persoonlijke waardering, salaris, arbeidsvoorwaarden. Dit zie je bijvoorbeeld ook heel duidelijk terug in een sollicitatieprocedure. Er vind een uitwisseling plaats tussen persoonlijke kwaliteiten van een sollicitant en aan de andere kant contractvoorwaarden van een organisatie. Als dit bij elkaar past ontstaat er hopelijk een mooie match. Als er ontevredenheid is van welke kant dan ook en er zijn alternatieven dan zal er geen contract worden getekend.

Ook binnen het samenwerken in een team kun je deze theorie terugzien. Iemand die altijd het gevoel heeft het meeste werk te doen ten opzichte van de rest zal eerder ontevreden zijn. Als er dan goede alternatieven zijn zal iemand sneller het team verlaten. Als er geen andere optie is zal iemand ondanks zijn ontevredenheid toch blijven. Iemand die ontevreden is kan daarmee voor een erg negatieve sfeer zorgen.

Als een groep echter goed werk verricht en het gevoel heeft dat het samenwerken hieraan bijdraagt, zal iedereen hier graag mee willen doen en daardoor een stapje extra zetten. Dat draagt bij aan een positieve werksfeer. Dit merk je door de gehele organisatie. Een fijne sfeer draagt bij aan het welzijn van medewerkers en geeft een werkgever meer ruimte tot organisatorische en persoonlijke groei.

Binnen XXS Kinderopvang besteden we hier dan ook veel aandacht aan. In het coachen van pedagogisch medewerkers kijk ik onder andere naar persoonlijke kwaliteiten, samenwerken in de groep en tevredenheid over de organisatie. Ik vind het belangrijk om in kaart te hebben wat pedagogisch medewerkers van mij als coach nodig hebben om te kunnen groeien en om met plezier te blijven werken.

In het management overleg wordt dit ook  structureel op de agenda gezet. Wat speelt er in het team, hoe is de sfeer en hoe kunnen we de positieve houding behouden en versterken. Hoe kunnen we er voor blijven zorgdragen dat iedereen zich gewaardeerd voelt. Wat past bij de organisatie en in welke vorm doen we dit.

Dit maakt dat XXS Kinderopvang een organisatie is die continue in ontwikkeling blijft. Het welzijn van de kinderen staat voorop. Degene die hiervoor zorgen zijn de pedagogische medewerkers. Wij zijn er dan ook erg blij mee dat we zo’n divers, leuk en betrokken team op onze locaties hebben staan. Het mooiste compliment van een ouder: “Het is echt een team”.

Keep the team spirit high!